Gevinster

 
 

Mindre tid på
telling

 • mindre eller ingen tid på rapportering

 • lederne har til enhver tid oppdatert status

 • måle saksbehandlingstid og effektivitet

 • avdekke flaskehalser
 
 

Se trender og sammenhenger

 • bedre beslutninger basert på fakta
 • måle om besluttede tiltak har hatt effekt

 • bedre bemanningsplanleggingen

 • leder trenger ikke å be om status, de ser status fortløpende
 
 

KORREKT BRUK AV SAK- OG ARKIVSYSTEMET

 • synliggjøre ovenfor egen organisasjon viktigheten av kvalitet i saksbehandlingen
 • større forståelse for korrekt bruk av sak- og arkivsystemet
 

Hva inngår i løsningen?

 
 
 
 
 
 

Tekniske krav

Løsningen presenterer mye data på en lettfattelig måte. For å gi rask respons for brukerne bør server derfor ha nok minne for optimal bruk.

 • minimum er 4GB ledig minne på server
 • 4 kjerners CPU
 • IIS installert
 • .Net framework 4.0 installert

Etablering

ACOS Ledelsesinformasjon installeres lokalt og blir gjort tilgjengelig via en nettadresse. Ved å gå til nettadressen vil du nå bli autoinnlogget via ditt domene brukernavn og passord, og har dermed identifisert deg mot din rolle i WebSak. Ledelsesinformasjonen er ikke mulig å nå utenfor organisasjonens domene av sikkerhetsmessige grunner.

Abonnement

Løsningen leveres som et årlig vedlikehold som inkluderer lisens og vedlikehold.

Vedlikehold og etableringskostnad blir fakturert og gjelder fra installasjon.

* For organisasjoner med over 200 WebSak-brukere leveres Ledelsesinformasjon som et eget prosjekt.