Ved å ta i bruk ACOS Ledelsesinformasjon spør du ikke lenger om status

Du vet status


Arkiv

Få totaloversikt over antall saker, journalposter, dokumenter eller restanse. Muligheten til å velge dag-, måned- og årsrapporter med ulike saks filtre som gir deg tilgang på den informasjonen du trenger. Du kan for eksempel se antall saker for en sakstype på en gitt avdeling.

SE EKSEMPEL

Behandlingstid

Behandlingstid gir deg oversikt over restanse både på journalposter og saker. Du kan se restansen for hele perioden eller en gitt periode. Du har mulighet å drille ned i tallene ved å bruke filter type journalpost/oppgave, status på journalpost/oppgave, kategori, behandlingstype m.m.

SE EKSEMPEL

Avdeling

Se antall aktive, lukkede, opprettede saker pr. avdeling. Hvilke avdelinger har flest aktive saker, hvilke avdelinger har lukket flest saker m.m. Drill ned og få detaljoversikt pr. avdeling både på behandlingstid, hvem som har flest aktive saker, historisk utvikling i antall saker m.m.

SE EKSEMPEL

 

Kanaler

Få oversikt og kontroll over hvilke kanaler som benyttes både inn og ut av arkivet. Se hvilken applikasjoner som oppretter saker/journalposter i arkivet (WebSak Basis, WebSak Fokus, integrasjonsgrensesnitt osv.) Du vil også kunne se hva som kommer inn via ACOS Mottak. Dvs. hvilke skjema som blir opprettet, og når de blir opprettet. Du får også oversikt over hvilke kanaler som blir brukt for å ekspedere brev ut (e-post, papir, SvarUt, BEST/EDU, Sikker Digital Post osv.)

SE EKSEMPEL

Arbeidsflyt

For kunder som benytter modulen Arbeidsflyt i WebSak FOKUS vil ledelsesinformasjon gi status på hvor i langt i en gitt arbeidsprosess de enkelte sakene står, samt behandlingstid og annen nyttig informasjon knyttet til den aktuelle arbeidsflyten.

Dyplenking

ACOS Ledelsesinformasjon krever innlogging. Du er dermed autorisert tilsvarende dine rettigheter i WebSak når du logger på ACOS Ledelsesinformasjon. På de ulike kakediagrammer/grafer kan du trykke å få opp tittel hvis du har tilgang. Herfra kan du klikke deg videre å få opp saken i WebSak. Hvis du ikke har tilgang er teksten stjernet ut og lenken deaktivert. Dermed kan du raskt gå rett til saken fra Ledelsesinformasjon og gjøre endringer.

 

Brukeroversikt

Få totaloversikt over alle brukerne. Se hvor mange saker som er opprettet og hvor mange saker som er aktive. Du kan ta ut restanse på alle brukerne i ett og samme bilde. Oversikten viser forskjeller i behandlingstider og hvilke aktiviteter brukerne har utført i systemet.

SE EKSEMPEL

Person

Få en totaloversikt på en person/bruker. Hvor mange saker er opprettet, hvor mange aktive saker, restanse, behandlingstid og aktiviteter utført.

SE EKSEMPEL

Arkivforvaltning

Få arkivstatus på hele arkivet. Du får overordnet status på arkivet noe som er svært nyttig i forhold til å kunne forvalte arkivet korrekt frem mot en avlevering av din database. Hvor mange saker mangler saksdato, hvor mange saker har ugyldig arkivdel og hvor mange journalposter m.m. Oversikten gir deg prosentvis status med mulighet å klikke på de sakene, journalpostene eller dokumentene som er i feil status for å se hvilke det er. Herfra kan du gå rett på saken og utbedre feil og mangler.

SE EKSEMPEL